การให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งชื่อที่ต้องการสืบค้นกับเจ้าหน้าที่ หรือทำการสืบค้นเอง
  2. เจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์เอกสารหรือค้นหาตัวเล่มให้
  3. ชำระค่าบริการพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่าย

ค่าบริการสืบค้นข้อมูล

20

บาท / หัวเรื่อง

ค่าพิมพ์ข้อมูล
5
บาท / หน้า  (Laser Printer)

ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร

2

บาท / หน้า

ระยะเวลา -
บุคคลติดต่อ ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 303 , 305
โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455
E-mail libsnl@ku.ac.th