English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

กิจกรรมผ่านสื่อ

News & Events

วิทยุ 17กพ54 สับปะรด

ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสับปะรด"
ในศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.05-13.55
โดย อ.ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
ผู้ดำเนินรายการ คุณสุทธินี ขำปรึก
ออกอาการทาง วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรับฟัง AM 1107 kHz ภาคเหนือ AM 612 kHz ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 1314 kHz และภาคใต้ AM 1269 kHz
หรือ http://radio.ku.ac.th

ประเด็นสัมภาษณ์
- ให้คำนิยามของสับปะรด
- สับปะรดในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์ และลักษณะของแต่ละสายพันธุ์เป็นอย่างไร
- สับปะรดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
- นอกจากจะรับประทานผลสดแล้ว สับปะรดสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างในด้านการแปรรูป
----------------------------------------------------------------------------------

 

เรื่อง ประโยชน์ของข้าวโพดต่อสุขภาพ

- รับฟังการสัมภาษณ์ในหัวข้อ "ประโยชน์ของข้าวโพดต่อสุขภาพ"
  โดย อ.ช่อลัดดา เที่ยงพุก ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 9.00-10.00 น. 
  ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ขสทบ. FM 102 MHz
ดำเนินรายการโดย คุณปัทมพร บุพพะกสิกร, คุณฉวีวรรณ โชติโยธิน และคุณสุชาดา สัตถาพร  

ประเด็นสัมภาษณ์
- ข้าวโพด จัดเป็นพืชชนิดไหน และมีถิ่นกำเนิด ความเป็นมารอย่างไร
- ข้าวโพด มีกี่ชนิด แต่ละชนิดเป็นอย่างไร
- ประโยชน์ของข้าวโพด ต่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง
- สารอาหาร ที่สำคัญ ในข้าวโพด
- ประโยชน์ของข้าวโพด ในการรักษาโรคต่างๆ
- การนำข้าวโพดมาประกอบอาหาร ให้ได้ประโยชน์ที่สุด
- คำแนะนำอื่นๆ


- รับฟังการสัมภาษณ์ในหัวข้อ "ประโยชน์ของข้าวโพดต่อสุขภาพ"
  โดย อ.ช่อลัดดา เที่ยงพุก ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 13.05-13.55 น. 
  ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง มก. 4 ภูมิภาค ภาคกลาง AM 1107 kHz ภาคเหนือ AM 612 kHz ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 1314 kHz ภาคใต้ AM 1269 kHz หรือ http://radio.ku.ac.th
ดำเนินรายการโดย คุณสิทธินี ขำปริก  

ประเด็นสัมภาษณ์
- ให้คำนิยามของข้าวโพด
- ข้าวโพดมีกี่ชนิด และลักษณะของแต่ละชนิดเป็นอย่างไร
- ข้าวโพดมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
- นอกจากข้าวโพดที่พูดถึงเมื่อสักครู่แล้ว ได้ยินมาว่ามีข้าวโพดสีม่วงด้วย ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร และแตกต่างจากข้าวโพดธรรมดาอย่างไร
- สรรพคุณทางยาของข้าวโพด
- สุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงผู้ฟังที่รักสุขภาพที่ฟังอยู่ในขณะนี้


 

สถานีโทรทัศน์ PBS รายการ กิน อยู่ คือ

รับฟังการสัมภาษณ์ในหัวข้อ "หอมกลิ่นไทย...ไม่สังเคราะห์"
  โดย
อ.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 7.00-8.00น. 
  ที่สถานีโทรทัศน์  ช่อง PBS  "รายการ กิน อยู่ คือ"
ดำเนินรายการโดย คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ และคุณดวงพร ทรงวิศวะ
 

ทีวี ช่อง 9 นักเก็ต

- รับฟังการสัมภาษณ์ในหัวข้อ "นักเก็ตปลาส้ม"
  โดย
อ.ประมวล ทรายทอง ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 เวลา 22.10-24.00 น. 
  ที่สถานีโทรทัศน์  ช่อง 9 อสมท. "รายการวีไอพี"
ดำเนินรายการโดย คุณญาณี จงวิสุทธิ์ และคุณภัทรพล ศิลปาจารย์
 

ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.

"แซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองลดไขมัน"
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา  13.05-13.55 น. 
โดย อ.วราภาณ์ ประเสริฐ  

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง มก. วิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ 4 ภูมิภาค
     ภาคกลางรับฟังได้ที่ AM 1107 kHz   
     ภาคเหนือรับฟังได้ที่ AM 612 kHz
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังได้ที่ AM 1314 kHz
     และภาคใต้รับฟังได้ที่ AM 1269 kHz
     หรือ http://radio.ku.ac.th

ดำเนินรายการโดย สุทธินี ขำปริก

ประเด็นสัมภาษณ์
  - คำนิยามของแซนด์วิชสเปรด
  - แนวคิดในการทำแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองลดไขมัน เป็นมาอย่างไร
  - ส่วนประกอบของแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองลดไขมัน และวิธีการทำคร่าวๆ
  - ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองลดไขมัน
  - แซนด์วิชสเปรด มายองเนส สลัดครีม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  - ถ้าผู้ที่ต้องการที่จะหาซื้อมาบริโภค หรือ มีความสนใจในแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองลดไขมัน นี้หาซื้อหรือว่าติดต่อได้ที่ไหนบ้าง


 

ออกอากาศทางวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว  FM 105 MHz

"ผลิตภัณฑ์ขมิ้นผงใช้ชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ"
ในวันอังคารที่ 16 พฤษจิกายน 2553 เวลา 09.10 - 10.00 น.
รายการ วิถีทางเลือกโดย อ.วิภา สุโรจนะเมธากุล
----------------------------------------------------------------------------------

 

ออกอากาศสถานีวิทยุกระจาย FM 90.5 MHz

"อาหารไทยแปลงเป็นซุปไทยเอาใจฝรั่ง"
ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 22.00-23.00 น. 
โดย อ.เพลินใจ ตังคณะกุล

ดำเนินรายการโดย คุณสิริพร สงบธรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.

"ผลิตภัฑณ์ซุปไทยสไตล์ฝรั่ง"
ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น. 
โดย อ.เพลินใจ ตังคณะกุล
ทางวิทยุกระจายเสียง FM 101.5 kHz

หรือที่
http://thaiuradio.com

ดำเนินรายการโดย คุณกนกรัตน์ บุญชูดวง
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.

"บทบาทนาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมอาหาร"
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.05-13.55 น.
รายการ ห้องสนทนา มก. โดย อ.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ภาคกลางรับฟังได้ที่ AM 1107 kHz
ภาคเหนือรับฟังได้ที่ AM 612 kHz
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังได้ที่ AM 1314 kHz
ภาคใต้รับฟังได้ที่ AM 1269 kHz

หรือที่ http://radio.ku.ac.th

ดำเนินรายการโดย คุณกนกรัตน์ บุญชูดวง

ประเด็นสัมภาษณ์
1. ความหมายของนาโนเทคโนโลยี
2. เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างไร
3. นาโนเทคโนโลยีนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ในรูปแบบใดบ้าง
4. ข้อดีและข้อเสียของนาโนเทคโนโลยี
5. ฝากทิ้งท้ายถึงบทบาทนาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมอาหาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รับฟังการสัมภาษณ์ในหัวข้อ "นักเก็ตปลาส้ม"
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 09.10น.
ทางวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว  FM 105 MHz
รายการ วิถีทางเลือกโดย อ.ประมวล ทรายทอง
ดำเนินรายการโดย คุณศาสตร์ตรา ก่อเกื้อ

ประเด็นสัมภาษณ์
1. อธิบายและให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ฟังรู้จักกับนักเก็ตปลาส้ม
2. ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต
3. ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการผลิตดั้งเดิมกับรูปแบบการพัฒนาที่ทำขึ้น
4. ประโยชน์ของนักเก็ตต่อสุขภาพ
5. แนวทางการประกอบอาชีพ การให้ความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้สนใจ
6. อื่นๆ
----------------------------------------------------------------------------------

 
บทความ อื่นๆ ...