English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

Morning Pop สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติชนิดพองกรอบพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพรับประทานกับนม (Puffed breakfast cereal) โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบเอกซ์ทรูชัน ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากให้อัตราการผลิตสูง ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เนื้อสัมผัสและเลือกรูปร่างของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งการพิจารณาเลือกซื้ออาหารเช้าธัญชาติหรือซีเรียลที่ดีต่อสุขภาพนั้น ควรเลือกข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากโภชนาการว่า หนึ่งหน่วยบริโภคของอาหารเช้าธัญชาติ (ประมาณ 30 กรัม) ประกอบด้วยพลังงาน 100-200 กิโลแคลอรี่ มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 2 กรัม ใยอาหารไม่น้อยกว่า 3 กรัม น้ำตาลไม่มากกว่า 8 กรัม ไขมันไม่มากกว่า 3 กรัม และโซเดียมไม่เกิน 100-150 มิลลิกรัม

นอกจากนั้นอาจมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น เหล็ก โฟเลท วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 ประมาณร้อยละ 25 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กให้มากขึ้น

การงดอาหารเช้าจะทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารลดลง มีกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เป็นโรคกระเพาะ ซึ่งการรับประทานอาหารเช้าที่ทำจากธัญชาติจะค่อย ๆ ปลดปล่อยพลังงานให้ร่างกายค่อย ๆ นำไปใช้ ทำให้ไม่หิวเร็ว และยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และทำงานซึ่งจะช่วยให้สมองเราทำงานได้เฉียบไว

 นอกจากนี้อาหารเช้ายังป้องกันโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน เพราะธัญพืชไม่ขัดสีมีสารแอนติออกซิแดนท์และใยอาหารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดคอเลสเทอรอลในเลือดและความดันโลหิต

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเสริมคุณค่าทางด้าน Anthocyanin, Phenolic compounds และ Antioxidant activity จากพืชผักที่มีสีม่วงแดง ได้แก่ มันเทศสีม่วง กะหล่ำปลีม่วง บีทรูท และเปลือกมังคุด ซึ่งผ่านการทำแห้งและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลืองและอื่น ๆ
 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้จากหน้าข่าว