English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

งานวิจัยสู่บริการวิชาการ/แปรรูป/สาธิตการทำอาหาร

ที่มา : รายการเกษตรศาสตร์นำไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมนูข้าวกล้อง

1. ขนมข้าวกรอบแม่คะนิ้งข้าวกล้อง
2. ขนมพิมพ์คำข้าวกล้อง
3. ขนมแป้งจี่ข้าวกล้อง
4. ขนมข้าวตอกทิพย์ข้าวกล้อง
5. ขนมรังผึ้งข้าวกล้อง
6. ขนมเบื้องอ่อนข้าวกล้อง
7. ขนมข้าวพองข้าวกล้อง
8. ข้าวหมากข้าวกล้อง
9. ชาเขียวใบหม่อนข้าวกล้อง
10. สแน็คข้าวกล้อง 1/2
11. สแน็คข้าวกล้อง 2/2


แปรรูป ผัก/ผลไม้

1. น้ำมะม่วง
2. มะม่วงแช่อิ่ม
3. มะม่วงดอง
4. ซอสมะม่วง

5. แปรรูปลำใย 1/3
6. แปรรูปลำใย 2/3 ลำใยอบแห้ง
7. แปรรูปลำใย 3/3 ลำใยหยี่

8. แปรรูปพริก
9. แปรรูปมะนาว
10. แยมมะละกอ
11. น้ำส้มสายชูหมักผลไม้


เครื่องดื่ม

1. น้ำสมุนไพร 1/2
2. น้ำสมุนไพร 2/2
3. น้ำส้มสายชูผลไม้พร้อมดื่ม
4. ไวน์ 1/2
5. ไวน์ 2/2 องุ่นแดง
6. dailycup

แปรรูปอาหาร

1. วุ้นสวรรค์
2. ลูกชิ้นหมู
3. กุนเชียง
4. งานชุมนุมลูกเสือโลก 1/2
5. งานชุมนุมลูกเสือโลก 2/2
6. อาหารเช้า Foodbar
7. สาหร่ายอาหารมนุษย์
8. มังสวิรัต
9. เต้าหูหลอดจากโปรตีนเกษตร
10. ผัดผักโป๊ยเซียนจากโปรตีนเกษตร
11. โปรตีนเกษตร

อาหารฮาลาล

1. ฮาลาล 1/3 ปาท่องโก๋
2. ฮาลาล 2/3 ถั่วอบแห้ง
3. ฮาลาล 3/3 ขนมไทย

สืบค้นสิทธิบัตร

1. ต่อยอด 1/3
2. ต่อยอด 2/3
3. ต่อยอด 3/3
4. toryod on TV - 8 APR 2009  (รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3)