English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป


ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชนะการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550 ได้รับรางวัลที่ 1 ที่จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้าวแกงทอดสร้างสรรค์โดยใช้ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหลัก ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่น รสชาติ ให้มีกลิ่นอายของอาหารไทย มี 4 สูตร ได้แก่ สูตรแกงเหลือง สูตรแกงเขียวหวาน สูตรข้าวหมก และสูตรแกงคั่ว กรรมวิธีการทำ เริ่มจากการผัดข้าวสุกกับเครื่องแกงให้เข้ากันขึ้นรูปเป็นชิ้นกลมแบน ชุปแป้งทอดคลุกเกล็ดขนมปังแล้วนำไปทอดกึ่งสุก (Par-frying) ที่อุณหภูมิ 150o ซ เป็นเวลานาน 30 วินาที จากนั้นนำไปแช่เยือกแข็งและนำไปทอดให้เหลืองทั้งชิ้นเพื่อรับประทาน

คุณค่าทางโภชนาการ 
(ต่อปริมาณ 100 กรัม)

โปรตีน 5-9 กรัม
ไขมัน13-15 กรัม
คาร์โบไฮเดรต70-80 กรัม
กากใยอาหาร0.65-1.19 กรัม
พลังงาน455-475 กิโลแคลอรี

การผสมสมุนไพรและเครื่องเทศ ร้อยละ 10-37 จากการวิเคราะห์พบว่า ข้าวแกงทอดทั้ง 4 สูตร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อยู่ในช่วง 8.78-13.04 มิลลิกรัม วิตามินซีเปรียบเทียบ/ 100 กรัมอาหาร และปริมาณของสารฟีนอลิค มีค่าระหว่าง 30.80-51.22 มิลลิกรัม กรดแกลลิคเปรียบเทียบ /100 กรัมอาหาร ดังนั้น ข้าวแกงทอดจึงสามารถรับประทานเป็นอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งได้อย่างมีคุณค่าต่อสุขภาพ