English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

โปรตีนเกษตร


โปรตีนเกษตรหรือเนื้อเทียม (Textured Vegetable Protein : TVP) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตจากแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน 100% จึงมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชถึง 50% โดยโปรตีนจากถั่วเหลืองดังกล่าวถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกตัว โดยเฉพาะมีไลซีน (Lysine) สูง นอกจากนี้ โปรตีนเกษตรยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์

เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตโปรตีนเกษตร คือเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ (Extruder) โดยการใส่แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ ซึ่งมีความดันและอุณหภูมิสูง ในระยะเวลาสั้นๆ เรียกว่า กระบวนการอัดพอง หรือ extrusion process แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันได้รับความร้อนขณะเคลื่อนตัวไปตามร่องสกรูของเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ จนสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไป (protein denatured) เป็นของเหลวข้น และถูกอัดผ่านรูเล็กๆ ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมออกมา พร้อมกับถูกใบมีดที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายเครื่อง ตัดออกเป็นชิ้นๆ หล่นลงสู่สายพาน นำเข้าอบเพื่อไล่ความชื่นให้เหลือต่ำกว่า 5% ก็จะได้ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มีลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์ที่เรียกว่า “โปรตีนเกษตร”

วิธีการใช้โปรตีนเกษตร
นำมาแช่ในน้ำเย็น โดยใช้โปรตีนเกษตร 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จะดูดน้ำจนพองนิ่ม (หรือแช่ในน้ำเดือดใช้เวลา 2 นาที) บีบน้ำออก นำไปประกอบอาหารได้

วิธีการเก็บรักษาโปรตีนเกษตร
เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ในภาชนะที่สะอาด แห้ง ปิดสนิท เก็บได้นาน 1 ปี

คุณค่าทางอาหาร
ปริมาณสารอาหารในโปรตีนเกษตร 100 กรัม

โปรตีน49.76กรัม
คาร์โบไฮเดรต (รวม crude fiber)40.89กรัม
ใยอาหาร13.60กรัม
เถ้า6.78กรัม
ความชื้น2.15กรัม
ไขมัน0.42กรัม
พลังงาน366.38กิโลแคลอรี่
โพแทสเซียม6.71กรัม
ฟอสฟอรัส773.70มก.
แคลเซียม138.90มก.
เหล็ก6.80มก.
โซเดียม0.95มก.
ไนอะซีน2.35มก.
วิตามินบี 10.26มก.
วิตามีนบี 20.26มก.

กรดอะมิโน

ลูซีน3.98กรัม
ไลซีน3.11กรัม
ฟีนิลอะลานีน2.85กรัม
วาลีน2.25กรัม
ทรีโอนีน2.18กรัม
ไอโซ-ลูซีน2.13กรัม
ไทโรซีน1.88กรัม
ทริปโตเฟน0.91กรัม
ซิสตีน0.80กรัม
เมทไทโอนีน0.73กรัม

รายการผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรที่มีจำหน่าย

ลำดับที่

รายการ

น้ำหนัก

1

โปรตีนเกษตร เล็ก, ใหญ่, เส้น

400 ก.

2

โปรตีนเกษตร แคลเซียม

400 ก.

3

โปรตีนเกษตร เล็ก, ใหญ่, เส้น

10 ก.ก.

4

โปรตีนเกษตร แผ่นใหญ่

1 ก.ก.

5

โปรตีนเกษตร แผ่นเล็ก

1 ก.ก.

6

โปรตีนเกษตร เล็ก, ใหญ่, เส้น

1 ก.ก.

7

โปรตีนเกษตรป่น

10 ก.ก.

8

โปรตีนเกษตรป่น

1 ก.ก.

9

โปรตีนเกษตรป่น

500 ก.

10

โปรตีนเกษตร แผ่นใหญ่

200 ก.

11

โปรตีนเกษตร แผ่นเล็ก

200 ก.

12

โปรตีนเกษตร เล็ก, เส้น

240 ก.

13

โปรตีนเกษตร เล็ก, เส้น

120 ก.

14

โปรตีนเกษตร ผัดพริกขิง (เจ)

60 ก.

ผลิตโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร